• AVENIJA NEKRETNINE, Vožda Karađorđa 6/3, I sprat, Niš
 • +381 18 272 212
 • +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 • +381 61 25 100 25
 • office@avenijanekretninenis.rs

  

AVENIJA NEKRETNINE Vam pruža usluge konsaltinga iz oblasti kupoprodaje nepokretnosti, proveru dokumentacije radi nesmetane kupoprodaje, kao i konsalting za poreski tretman u slučaju postojanja poreskih olakšića ili sa druge strane, obaveze namirenja poreza u vezi sa kupoprodjom nepokretnosti.

U pogledu kupoprodaje nekretnina, AVENIJA NEKRETNINE pružaju usluge procene tržišne vrednosti nepokretnosti, pripremu poreskog, komercijalnog, pravnog due diligence - kao i izradu kupoprodajnih ugovora i predugovora, ugovora o kapari za sve klijente koji vrše kupovinu ili prodaju nepokretnosti preko AVENIJA NEKRETNINE.


Agencija se bavi i izradom svih vrsta ugovora kojima se prenose određena ovlašćenja na nepokretnostima ( ugovor o zakupu, specijalno punomoćje i sl.), kao i svih vrsta ovlašćenja i punomoćja koja Vam omogućavaju nesmetanu prodaju ili kupovinu nekretnine iz naše ponude, a sve u saradnji sa našim pravnim timom i advokatom koji je zastupnik agencije. 

Praćenje zakonskih propisa iz oblasti prometa nekretnina i predlaganje zakonskih rešenja shodno potrebama klijenata, čine našu uslugu posredništva u kupoprodaji kompletnom, tako da završavate ceo proces kupoprodaje na jednom mestu.

  

* * * Za svakog našeg  klijenta, dipl. pravnik agencije proverava dokumentaciju nekretnine koja je predmet prodaje, pa ukoliko ista nije kompletna upućuje klijente šta treba dalje činiti u procesu kompletiranja dokumentacije za nesmetan promet nekretnine. Nakon kupoprodaje, agencija sačinjava zapisnik o primopredaji nepokretnosti kao i potvrdu o predatoj dokumentaciji kupcu, vršimo prenos korisnika komunalnih usluga kod objedinjene naplate, EPS-a, kao i pripremu dokumentacije za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava, prijavu kapitalne dobiti ( ukoliko postoji )  kod Poreske uprave.

 

                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MAPA
 • KONTAKT
 • AVENIJA NEKRETNINE
 • Vožda Karađorđa 6/3, I sprat
 • 18000 Niš
 • Radno vreme: 9-17h, subotom 9-14h
 • +381 18 272 212
 • +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 • +381 61 25 100 25
 • office@avenijanekretninenis.rs
© Sva prava zadržana.