Procena nepokretnosti

Procena nepokretnosti

Procena tržišne vrednosti nekretnina i imovine

Agencija AVENIJA NEKRETNINE sa saradnicima vrši procenu vrednosti svih oblika nepokretnosti pravnih i fizičkih lica.

Procena nepokretnosti se vrši za potrebe formiranja početne kupoprodajne cene, izveštaja o stvarima (i pravima) koja se unose kao ulog odnosno ulozi u privredna društva, vrednovanja obaveznih investicija (kod privatizacije), procenjivanja bilansnih pozicija (posebno po MRS 16), uspostavljanje hipoteka, stečajeva, statusne promena firmi, kao i za potrebe procene kapitala preduzeća odnosno privrednih društava.

U proceni imovine primenjuje se više metoda. Izbor metode zavisi od svrhe za koju se vrši procena. Takođe ovaj izbor je u dobrom delu opredeljen i oblikom imovine za koju se vrši procena.

PROCENA VREDNOSTI OBJEKATA

Procena vrednosti objekta se radi po dve metode:

  • - metodom građevinske vrednosti objekta i
  • - metodom tržišne vrednosti objekta.

Građevinska vrednost, odnosno procena gradjevinske vrednosti objekta zasnovana na Cost approach metodi, formirana je na bazi procene vrednosti izgradnje istih objekata na istoj lokaciji, umanjenoj za procenjeni procenat realne amortizacije tih objekata. Procenjena cena novoizgrađenih objekata obuhvata cenu gradnje objekata (vrednost ugrađenog materijala, kao i uloženog rada), kao i kompletno infrastrukturno opremanje lokacije i objekata.

Procena amortizacije se zasniva na procenjenom i proteklom veku trajanja objekta, i u najvećoj meri je zavisna od vrste građevinskog materijala i načina gradnje. Na nju takođe utiče i kvalitet održavanja nepokretnosti u prethodnom periodu.

Tržišna vrednost, odnosno procena tržišne vrednosti objekta zasnovana na Seles approach metodi bazira se na upoređivanju sa slobodno formiranim cenama na tržištu ponude i potražnje istih ili sličnih objekata, na istim ili sličnim lokacijama. I tržišna vrednost podrazumeva sagledavanje kompletne građevinske vrednosti nepokretnosti, ali na njeno formiranje utiču i drugi faktori: vrednost zemljišta odnosno lokacije na kojoj je objekat sagrađen, regulisanost imovinsko-pravnih odnosa, kvalitet investiciono-tehničke dokumentacije, mogućnost rekonstrukcije i prilagođavanja, mogućnost alternativne namene, blizina gradskih centara i saobraćajnica, makro i miko lokacija, konjiktura i iz nje izvedena tražnja na tržištu nekretnina.

 

Preliminarna procena tržišne vrednosti

Odlučili ste da prodate ili izdate u zakup Vašu nekretninu /stambeni ili poslovni objekat/. U dilemi ste jer ne možete da se odlučite za tržišnu cenu koja bi zadovoljila Vaše potrebe. Kupujete ili zakupljujete konkretnu nekretninu, ali imate problem koju cenu da ponudite.

Kontaktirajte nas i mi ćemo izvršiti preliminarnu procenu tržišne vrednosti.

 

Potrebno je da nam dostavite podatke o nosiocu prava svojine, broj parcele, opštinu i katastarsku opštinu predmetne nepokretnosti ili tačnu adresu i 3 do 5 fotografija.

 

Preciznost utvrdjene tržišne vrednosti ima tačnost 98%.

Cena procene :

1. Bez izlaska na teren

• za stambene objekte do 200 m2 – 50 evra, a preko 200 m2 dodatnih 0,5 evra po m2

• za poslovne objekte  do 200 m2 – 100 evra, a preko 200 m2 dodatnih 1 evro po m2

2. Sa izlaskom na teren ukupna cena se uvećava za 30 evra.

3. Za nepokretnosti koje pored objekata podrazumevaju i procenu tržišne vrednosti zemljišta ili samo zemljišta cena se dogovara u zavisnosti od obima posla.

Navedene cene se odnose na izradu preliminarne procene tržišne vrednosti koja je internog karaktera.
Ukoliko zahtev za procenu podrazumeva angažovanje našeg sudskog veštaka cena se posebno ugovara za svaki konkretan posao.
**** Sve cene izražene u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.
 

Plaćanje se vrši na osnovu prihvaćene prethodne ponude i predračuna i to 50% avansna uplata, a ostatak po završetku posla. 

Rok završetka procene 3 do 5 dana od dana uplate avansa.

 

 

 

© Sva prava zadržana.
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač